Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

RCI
Motto UTP
WBiIS UTP
RCI
Motto UTP
WBiIS UTP

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska...

...jest kontynuatorem naukowej, badawczej i dydaktycznej działalności Wydziału Budownictwa Lądowego, powstałego w 1967 roku z Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Wydział od początku powstania odnotował szereg osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej, kształcąc liczne kadry specjalistów...czytaj więcej

  • RCI
  • Motto UTP
  • WBiIS UTP

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

61. Konferencja Naukowa Bydgoszcz - Krynica 2015

banner_strona

Zarejstruj się >>

Wydział Budownictwa zwiększa ofertę dydaktyczną

Zapraszamy do studiowania na nowym kierunku studiów.

INŻYNIERIA GAZU ŁUPKOWEGO

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 rozpocznie się w czerwcu.

Szczegółowe informacje będzie można znaleźć na stronie Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Efekty kształcenia: część 1a, część 1b

Rusza Bydgoski Festiwal Nauki 2015

plakat2015

III Sympozjum "Integracja Sztuki i Techniki ..."

LogoKatedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego zaprasza do udziału w III sympozjum „Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce”

Celem sympozjum jest kolejne spotkanie osób zajmujących się kształtowaniem przestrzeni i wymiana myśli o charakterze i ujęciu interdyscyplinarnym dotycząca zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką sztuki i techniki jako zjawisk silnie łączących się w architekturze i urbanistyce w przeszłości jak i przedstawienie ich aspektów współczesnych. Zebranie problemów i przedstawienie ich w ujęciu ze zróżnicowanego punktu naukowego widzenia będzie ważnym elementem spotkań stanowiąc bazę do dyskusji. Prezentacja i poznanie metod badawczych oraz narzędzi służących do analizy zjawisk historycznych i obecnie obserwowanych stanowić może cenną podstawę do ewolucji kierunków podejmowanych zadań naukowych.

Komunikat nr 1

Więcej…

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna na temat: Organizacja Przedsięwzięć Budownictwa Drogowego

Logo

Cel konferencji: Innowacje to słowo, które będzie przez najbliższe siedem lat odmieniane przez wszystkie przypadki zarówno w gospodarce jak i w badaniach naukowych. Polski rząd obiecał Komisji Europejskiej, że do roku 2020 nakłady na badania i prace rozwojowe wzrosną z poziomu 0,9 % PKB obecnie, do 1,7 % PKB w tym roku. Doświadczenia firm oraz ośrodków badawczych i naukowych z poprzedniej perspektywy spowodowały, że ogromne środki finansowe przeznaczone na gospodarkę opartą na wiedzy będą związane z Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (obecnie Inteligentny Rozwój), z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (obecnie Wiedza, Edukacja, Rozwój), Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Uzupełnieniem są Programy Operacyjne Polska Cyfrowa i Polska Wschodnia, Pomoc Wschodnia oraz Pomoc Techniczna. Zmienił się zakres osi priorytetowych oraz powołano do działania nowe programy. Jedną wspólną cechą całej nowej perspektywy finansowej są inteligentne specjalizacje i to właśnie zagadnienie będzie towarzyszyło wszystkim zainteresowanym nowymi funduszami proponowanymi przez Unię Europejską. Nie bez znaczenia będą również środki z Programów Regionalnych. Z tego właśnie powodu tematem konferencji jest wymiana doświadczeń uczonych i przedsiębiorców związanych z budownictwem drogowym. W sferze badań przewiduje się kontynuację tematyki Obszarów Badawczych zaproponowanych na VII Konferencji OPBD przez pracowników Politechniki Warszawskiej, a z programu POIiŚ będą to badania związane z rozwojem infrastruktury środowiskowej i z rozwojem transportu multimodalnego. W ramach programu POIR przewiduje się z inteligentnych specjalizacji problem surowców naturalnych i gospodarkę odpadami oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe. Z programu POWER z kolei przewiduje się problematykę dotyczącą działań szkolnictwa wyższego na rzecz gospodarki i rozwoju. Te zagadnienia będą głównym celem strategicznym konferencji. Oczekuje się, że będzie to również wymiana poglądów i upowszechnianie wiedzy w tym zakresie. Jako przedstawiona strategia ma przede wszystkim łączyć się z głównym tematem konferencji jakim jest bezpieczeństwo w drogownictwie. Istnieją w tym zakresie opracowania pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz studentów z Koła Naukowego Nowoczesnych Metod Projektowania Technologii Robót Budowlanych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP, którzy uczestniczą w międzynarodowej wymianie doświadczeń z firmami holenderskimi. Internacjonalizacja badań ma zachęcić firmy regionu również do tej współpracy.

Komunikat nr 1

Karta zgłoszenia


Konkursy na stanowiska pracowników naukowo-dydaktycznych maj 2015

Wydział Budownictwa, Architektury i Inzynierii Środowiska ogłasza konkursy na stanowiska pracowników naukowo-dydaktycznych.

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

Katedra Architektury
Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
Katedra Inżynierii Drogowej i Transportu
Katedra Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie
Katedra Konstrukcji Budowlanych

Juwenalia 2015

http://juwenalia.utp.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/juwenalia_bydgoskie_utp_B1_30_04_net-Medium.jpg

Kurs dokształcający w zakresie Architektonicznego Rysunku Odręcznego

Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego rozpoczyna rekrutację na kurs dokształcający w zakresie Architektonicznego Rysunku Odręcznego.

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych podnoszeniem swoich umiejętności praktycznych i wiedzy z zakresu architektonicznego rysunku odręcznego, w szczególności do kandydatów na studia na kierunku Architektura i urbanistyka”.

Celem kursu z rysunku jest przekazanie i utrwalenie zasad konstrukcji perspektywicznej, rozwijanie zdolności plastycznych dotyczących modelowania światłocieniem oraz inspirowanie do projektowania architektonicznego.

Zajęcia na kursie prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym programem, obejmującym 54 godz. akademickie na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, według szczegółowego harmonogramu, który zostanie podany w późniejszym terminie. Zajęcia zostały zaplanowane na drugą połowę czerwca 2015 roku.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu będzie świadectwo ukończenia kursu dokształcającego, wydawanego po uzyskaniu przez uczestników zakładanych szczegółowych efektów kształcenia.

Kurs prowadzony będzie przez architektów, pracowników Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego.

Zajęcia odbywać się będą w sali 106 budynek 2.2 ul. Prof. S. Kaliskiego 7.

Rejestracja na kurs odbywać się będzie drogą mailową na adres Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 17.06.2015 roku.

Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi 1200 zł. Liczba uczestników jest ograniczona.

Uczestnik powinien mieć ze sobą papier (brystol) o wymiarach 50 x 70 cm, ołówki (o twardości 2H, HB, 3B minimum po 5 sztuk) + nożyk do ostrzenia.
modul_krynica
JG_modul_rekrutacja_2014_2015
JG_v1_Konferencje
modul_niepelnosprawni
JG_Podyplomowe_v3jpg
usosweb
modul_wyszukiwarka

Nawigacja

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.