Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

kandydaci

Studia podyplomowe

Likwidacja szkód majątkowych

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY

 ogłasza

 nabór kandydatów

na I edycję studiów podyplomowych

LIKWIDACJA SZKÓD MAJĄTKOWYCH

INFORMACJE OGÓLNE

Ukończenie studiów z zakresu likwidacji szkód majątkowych  umożliwi zdobycie wiedzy i kompetencji, które pozwolą absolwentom na podjęcie zatrudnienia w charakterze rzeczoznawcy terenowego w Towarzystwach Ubezpieczeniowych na terenie całego kraju. Z uwagi na rosnącą ilość i intensywność zdarzeń pogodowych w Polsce, należy się spodziewać rosnącej ilości szkód, a w konsekwencji zapotrzebowania na rzeczoznawców terenowych. Program studiów daje podstawę przygotowania absolwentów do sporządzania wszelkich niezbędnych w procesie likwidacji szkód budowlanych ekspertyz dotyczących m.in.: określania wartości nieruchomości na potrzeby ubezpieczenia, opinii o przyczynach powstania szkód oraz nieprawidłowości w procesie budowlanym, a także inwentaryzacji budowlanych.

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku budownictwo, architektura, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna, ekonomia i zarządzanie lub kierunków pokrewnych.

Dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone będą w systemie niestacjonarnym (piątek, sobota, niedziela). Przewidywane rozpoczęcie zajęć – październik/listopad 2018

Opłata za studia wynosi 3 600,00 zł (1 800,00 zł za semestr)

Miejsce prowadzenia zajęć: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz

REKRUTACJA

Termin rekrutacji: 01.08 – 30.09.2018

Zasady naboru:

  1. Kryterium naboru - kolejność zgłoszeń;
  2. Dokumenty:
  • karta zgłoszenia
  • kwestionariusz osobowy
  • dwie fotografie,
  • oryginał odpisu dyplomu studiów wyższych,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • kopia potwierdzająca wpłatę wpisowego 200 zł - (zostanie odliczona od wpłaty za pierwszy semestr),
  • deklaracja wniesienia opłaty za studia.

Zgłoszenia (tylko deklaracja chęci podjęcia studiów) przesyłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Uruchomienie studiów podyplomowych uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Po otrzymaniu potwierdzenia o uruchomieniu I edycji studiów podyplomowych do wszystkich kandydatów rozesłana zostanie informacja o terminie i miejscu składania dokumentów.

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia – załącznik 1

Plan studiów – załącznik 2

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych jest świadectwo ich ukończenia wraz z wykazem przedmiotów objętych programem studiów oraz ich wymiarem godzinowym.

Budownictwo Energooszczędne i Pasywne, Charakterystyka Energetyczna Budynków i Lokali

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII ŚRODOWISKA UTP w BYDGOSZCZY

KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
I FIZYKI BUDOWLI

o g ł a s z a

nabór kandydatów
na III edycję studiów podyplomowych

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE
I PASYWNE, CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I LOKALI

Wydział posiada zgodę Ministra Infrastruktury i Rozwoju na prowadzenie studiów podyplomowych w tym zakresie.

Ukończenie studiów uprawnia do samodzielnego sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, wymaganych przy budowie, sprzedaży i wynajmie budynków  i mieszkań od 1 stycznia 2009 r. W ramach studiów podyplomowych zaplanowano zajęcia praktyczne w zakresie obliczeń numerycznych przegród zewnętrznych i ich złączy oraz projektowania budynków w standardzie niskoenergetycznym.

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich albo studiów inżynierskich na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.

Dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone będą
w systemie niestacjonarnym (piątek, sobota, niedziela).

Przewidywane rozpoczęcie zajęć – listopad 2018 r.

Opłata za studia wynosi 3 600,00 zł (1 800,00 zł za semestr).

Termin zakończenia rekrutacji: 15.10.2018 r.

Uruchomienie studiów nastąpi po zgłoszeniu się minimalnej liczby 20 osób zainteresowanych podjęciem studiów. Zgłoszenia przesyłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . O uruchomieniu III edycji studiów, rozpoczęciu rekrutacji i wymaganych dokumentach, osoby zgłaszające się zostaną powiadomione drogą mailową.

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów. Limit miejsc: 60.

Po otrzymaniu potwierdzenia o uruchomieniu III edycji studiów dokumenty należy składać w sekretariacie studiów (bud. 2.2, pok. 220 WBAiIŚ UTP w Bydgoszczy).

Zarządzanie Środowiskiem

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska UTP Bydgoszczy

Katedra Ekoinżynierii i Fizykochemii Środowiska

ogłasza

nabór kandydatów

na studia podyplomowe w zakresie

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Ukończenie studiów: Absolwent, który ukończy Podyplomowe Studia w zakresie Zarządzania Środowiskiem będzie przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych  w jednostkach gospodarczych, jak również do projektowania i usprawniania struktur organizacyjnych oraz prowadzenia prac logistycznych z uwzględnieniem aspektów prawnych w ochronie środowiska. W okresie studiów Absolwent nabywa również umiejętności w obszarze funkcjonowania jednostki gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej. Absolwent będzie specjalistą w zakresie zarządzania przedsięwzięciami w przedsiębiorstwach do spraw ochrony środowiska.

Kandydaci muszą – posiadać  dyplom ukończone studiów wyższych (np. magisterskich , inżynierskich ,licencjackich).

Dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone będą w systemie niestacjonarnym

(w co drugą sobotę , niedzielę).

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: marzec lub październik danego roku.

Opłata za studia wynosi (±5%) 3.300.00zł. (1 650,00 zł za semestr).

Termin zakończenia rekrutacji: do końca lutego lub wrzesnia danego roku.

Zgłoszenia proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Formularze zgłoszeniowe do pobrania poniżej (2 szt.).

Limit miejsc 30 decyduje kolejność zgłoszeń.

Po otrzymaniu potwierdzenia o uruchomieniu studiów komplet dokumentów proszę składać w sekretariacie Katedry.

Załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy - kwestionariusz osobowy.

2. Formularz zgłoszeniowy - podanie o przyjęcie na studia.

baner-staz na start 262
JG RODO WBAiIS
JG Facebook v3
JG pomoc dla amelii 4
JG_v1_Konferencje
modul_niepelnosprawni
JG_Podyplomowe_v3jpg
usosweb
modul_wyszukiwarka

Nawigacja

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.