Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

wydzia

Zakład Geodezji, Geoinżynierii i Gospodarki Przestrzennej

ZAKŁAD GEODEZJI, GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Al. Prof. S. Kaliskiego  7, 85-796 Bydgoszcz

Tel. (52) 340-81-83

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Krajewska Małgorzata
Skład osobowy
Tytuł naukowy
Imię i nazwisko
Stanowisko

Zajmowany pokój

Tel.
Adres e-mail

Godziny konsultacji

prof. dr hab. inż.
Kujawski Edward
profesor zw.

pok. 210 / bud. 2.2

tel. (52) 374 – 99 - 56
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr hab. inż.
Kwiecień Janusz
profesor nadzw.

pok. 209 / bud. 2.2

Tel. (52) 340-84-82
Faks (52) 340-86-17
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

prof dr hab. inż.
Kumor Maciej Kordian
profesor nadzw.

pok. 205 / bud. 2.2

tel. (52) 340-84-08
tel./fax. (52) 340-85-87
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

dr hab. inż.
Krajewska Małgorzata
adunkt

pok. 210b / bud. 2.2

Tel. (52) 340- 81-28
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr hab. inż.
Mrówczyńska Maria
prof. nadzw.

pok. 209 / bud. 2.2

Tel (52) 374-99-30

dr inż.
Bujarkiewicz Adam
adiunkt

pok. 206 / bud. 2.2

Tel. (52) 340-86-39
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr inż.
Gorączko Aleksandra
 adiunkt

pok. 203 / bud. 2.2

tel. (52) 340-81-87
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr inż.
Górecki Jarosław
adiunkt

pok.203 / bud, 2.2

tel. (52) 374 – 99 - 61
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr inż.
Kumor Łukasz
starszy wykładowca
pok. 202 / bud. 2.2 tel. (52) 340-81-57
dr inż.
Lachowicz Magdalena
adiunkt

pok. 208 / bud. 2.2

tel. (52) 340-85-24
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr inż.
Malinowski Marcin
starszy wykładowca

pok. 209 / bud. 2.2

Tel. (52) 374-99-30

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr inż.
Szopińska Kinga
adiunkt
pok. 210 / bud. 2.2

Tel. (52) 340-81-09

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr inż.
Sztubecki Jacek
adiunkt

pok. 209 / bud. 2.2

Tel (52) 374-99-30

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr inż.
Sztubecka Małgorzata
adiunkt

pok. 212 / bud. 2.2

Tel. (52) 374-99-42

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr inż.
Topoliński Szymon
adiunkt

pok. 202 / bud. 2.2

tel. (52) 340-81-57
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr inż.
Piotrowska Elżbieta
st. wykładowca
pok. 214 / bud. 2.2
tel. (52) 340-81-67
dr inż.
Walczak Danuta
st. wykładowca
pok. 203 / bud. 2.2
Tel. (52) 374-99-37
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr inż.
Agnieszka Brak
wykładowca

pok. 205 / bud. 2.2

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr inż.
Pietrzak Karol
wykładowca

pok. 211 / bud. 2.2

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
inż.
Usewicz Bogdan
specjalista i-t

pok. 114 / bud. 2.7

tel. (052) 340 84 79
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr
Lehnarth Alicja
referent i-t

pok. 209 / bud. 2.2

Tel. (52) 340-81-83
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr inż.
Dołęgowska Monika
samodzielny referent

pok. 209 / bud. 2.2

mgr inż.
Milik Julita
st. referent tech.

pok. 208 / bud. 2.2

Tel. (52) 340-85-24
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Główne kierunki działalności naukowo – badawczej
 • Badania gruntów i podłoży ekspansywnych
 • Innowacyjne metody wzmocnienia podłoży organicznych
 • Wytrzymałość i odkształcalność gruntów słabonośnych i antropogenicznych
 • Metody identyfikacji parametrów geotechnicznych nasypów budowlanych
 • Badania efektów wzmocnienia nasypów budowlanych formowanych metodami zagęszczania dynamicznego
 • Problemy tiksotropii gruntów
 • Identyfikacji deformacji mikrostrukturalnych gruntów stabilizowanych spoiwami
 • Badania nad modelowaniem procesów budowlanych,
 • Niezawodność i ryzyko procesów budowlanych,
 • Komputerowe wspomaganie technologii i organizacji robót budowlanych,
 • Systemy Informacji Przestrzennej
 • Automatyzacja pomiarów geodezyjnych
 • Geodezja satelitarna i nawigacja
 • Analizy akustyczne środowiska
 • Ekonomika budownictwa
 • Gospodarka przestrzenna
 • Wycena nieruchomości
Oferta usługowa

Geoinżynieria:

 • Wszelkie badania geotechniczne gruntów budowlanych, laboratoryjne, polowe,
 • Ocena przydatności podłoża gruntowego do posadowienia obiektów,
 • Opinie i ekspertyzy geotechniczne,
 • Określanie kategorii geotechnicznych obiektów,
 • Projekty geotechniczne,
 • Dokumentacje geotechniczne i geologiczno-inżynierskie,
 • Nadzory geotechniczne, projekty odwodnień budowlanych,
 • Nietypowe badania i analizy geotechniczne dla potrzeb inżynierii środowiska i budownictwa.
 • Pracujemy w systemie Eurokod -7.
 • Projekty technologii i organizacji budowy
 • Kosztorysy ofertowe
 • Wspomaganie wdrażania zarządzania przez jakość wg standardów ISO serii 9000
 • Projekty restrukturyzacji i wyceny przedsiębiorstw
 • Badania marketingowe i projekty strategii marketingowych przedsiębiorstw

Systemy Informacji Przestrzennej w zarządzaniu zasobami przestrzeni:

 • budowa komputerowych systemów (GIS) wspomagających zarządzanie na poziomie miasta, gminy i regionu,
 • projektowanie baz danych,
 • tworzenie aplikacji w postaci graficznych interfejsów w środowisku CAD i Windows do zarządzania bazami danych (Oracle, MS SQL Server),
 • tworzenie aplikacji typu WebGIS.

Pozyskiwanie danych przestrzennych:

 • monitoring geodezyjny konstrukcji inżynierskich,
 • monitoring satelitarny (GPS, teledetekcja),
 • nawigacja satelitarna.

  Prace badawczo-wdrożeniowe, projektowe i ekspertyzy dotyczące:

 • systemów Wspomagania Dowodzenia (SWD) dla służb ratowniczych,
 • systemu Nawigacji Floty Pojazów z wykorzystaniem techniki GNSS/INS,
 • wyznaczania przemieszczeń i odkształceń konstrukcji inżynierskich obiektów mostowych, budynków, kominów przemysłowych, fundamentów,
 • badania geometrii obiektów iichj stałości w czasie z dokładnością poniżej 0,3 mm,
 • pomiarów realizacyjnych budowli i konstrukcji,
 • analiz i ocen efektywności procesów inwestycyjnych,
 • pomiarów i analiz akustycznych środowiska,
 • wykonanie strategicznych map akustycznych,
 • wycen nieruchomości dla celów sprzedaży, kredytowania, wywłaszczeń, przekształceń własnościowych, sądowych, naliczania opłat i inne,
 • wycen przedsiębiorstw dla celów przekształceń własnościowych, kredytowania, ubezpieczeń i innych,
 • analiz ekonomicznych dotyczących wyboru funkcji obszaru przy sporządzaniu planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.
Przedmioty prowadzone przez pracowników
 • budowle geotechniczne w drogownictwie
 • fundamentowanie I
 • fundamentowanie II
 • geologia
 • geotechnika i stabilizacja podłoży
 • mechanika gruntów
 • mechanika gruntów i fundamentowanie
 • mechanika gruntów i fundamentowanie II
 • metody doświadczalne w geotechnice
 • specjalistyczne zagadnienia fundamentowania
 • geotechnical Engineering Fundamentals (ERASMUS)
 • soil Mechanics (ERASMUS)
 • ergonomia
 • organizacja  produkcji budowlanej I i II
 • organizacja robót budowlanych
 • technologia robót budowlanych
 • normowanie i kosztorysowanie
 • maszyny i urządzenie budowlane
 • organizacja procesu inwestycyjnego
 • organizacja robót drogowych
 • technologia budownictwa uprzemysłowionego
 • innowacje technologiczne w budownictwie
 • podstawy zarządzania w budownictwie
 • zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym
 • metody komputerowe i grafika  komputerowa
 • Dokumentacja i prace geodezyjne w procesie inwestycyjnym
 • Ekonomika budownictwa
 • Ekonomika procesu inwestycyjnego
 • Geodezja
 • Geodezja drogowa
 • Geodezja i fotogrametria
 • Geoinformacja w projektowaniu urbanistycznym
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka przestrzenna
 • Kartografia tematyczna
 • Matematyka
 • Metodologia projektowania inwestycji infrastrukturalnych
 • Ochrona przed hałasem i wibracjami
 • Planowanie przestrzenne
 • Podstawy ekonomiki inwestycji
 • Podstawy gospodarki nieruchomościami
 • Pomiary inżynierskie
 • Pośrednictwo nieruchomościami
 • Prawo w inżynierii środowiska
 • Seminarium dyplomowe
 • Systemy informacji przestrzennej
 • Systemy informacji przestrzennej II
 • Technologia informacyjna
 • Wycena nieruchomości
 • Wystąpienia publiczne. Seminarium interdyscyplinarne
 • Zarządzanie infrastrukturą techniczną
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Advanced Surveying and Mapping Technology (WIM – CAE)
 • Geodesy (ERASMUS)
 • Geoinformation in Urban Design (ERASMUS)
 • GIS (WIM – CAE)
 • Noise and Vibration Protection (ERASMUS)
 • Spatial Information Systems (ERASMUS)
 • Surveying Road (ERASMUS)

baner-staz na start 262
JG RODO WBAiIS
JG Facebook v3
JG_Konkursy_WBAiIS
JG pomoc dla amelii 4
JG_v1_Konferencje
modul_niepelnosprawni
JG_Podyplomowe_v3jpg
usosweb
modul_wyszukiwarka

Nawigacja

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.