Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

wydzia

Zakład Inżynierii Środowiska

ZAKŁAD INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-769 Bydgoszcz

Nr tel. +(48 52) 374-99-60

Kierownik Zakładu: dr inż. Magdalena Nakielska

Skład osobowy
Tytuł naukowy
Imię i nazwisko
Stanowisko
Zajmowany pokój
Tel.
Adres e-mail

Godziny konsultacji

prof. dr hab. inż.
Marian Granops
profesor zw.
Pok. 6 / bud. 3.1
tel. (52) 374 99 55
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Piątek 14:15-15, 18:35-19:20
prof. dr hab. inż.
Janusz Bujak
profesor zw.
bud. 3.1/pok. 150
tel. (52)374-99-59
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr hab. inż.
Swoiński Eugeniusz
adiunkt ze stopniem dr hab.
bud. 3.1/pok. 8 tel. (52) 340-84-94 Poniedziałek 10-12
dr
Cichowska Jolanta
adiunkt

ul. Sucha 9 / Pok. 14

tel. (52) 340 82 61
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Środa 10:30-12:30
dr
Gorączko Marcin
adiunkt
Pok. 6 / bud. 3.1
tel. (52) 374 99 55
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Poniedziałek 12-14
dr inż.
Nakielska Magdalena
adiunkt
bud. 3.1/pok. 150
tel. (052) 374-99-66
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wtorek 12-13
Czwartek 11-12
dr inż.
Napieraj Krzysztof
adiunkt

ul. Sucha 7 / Pok. 13

tel. (52) 340 84 93
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Środa 10-14
dr inż.
Okoński Ryszard
st. wykładowca
bud. 3.1/pok. 2

tel. (52) 374-99-59

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Czwartek 12:15-14
Piątek (zjazdowy) 16-17
dr inż.
Pasela Rafał
st. wykładowca
bud. 3.1/pok. 1

tel. 052) 374-99-36

  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Środa
(dni parzyste) 14-16
(dni nieparzyste) 16-18
dr
Ramczyk Marek
adiunkt
ul. Sucha 7 / Pok. 14
tel. (52) 340  82 61
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Środa 8-9:30
dr inż.
Stachowiak Mieczysław
adiunkt

ul. Sucha 7 / Pok. 15

tel. (52) 340 86 70
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Poniedziałek 10-12
Wotrek 10-12
dr inż.
Wiśniewska Marzenna
adiunkt
ul. Sucha 7 / pok. 3
tel.(52) 340 83 86
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

mgr inż.
Ciechalski Jerzy
st. wykładowca

ul. Sucha 7 / Pok. 7

tel.( 52) 340 80 31
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wtorek 10:-12
mgr inż.
Mariusz Kryża
wykładowca
bud. 3.1/pok. 148
tel. (52) 374-99-66
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Czwartek (tyg. nieparzyste) 11-12
mgr inż.
Kowalewski Benedykt
st. specjalista i-t

ul. Sucha 7 / Pok. 16

tel. (52) 340 83 71
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr inż.
Dąbkowski Ryszard
st. specjalista i-t

ul. Sucha 7 / Pok. 6

tel.(52) 340 84 61
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr inż.
Śliwińska Justyna
specjalista i-t.
bud. 3.1/pok. 115

tel. (052) 374-99-40

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Lang Lucyna
st. technik

ul. Sucha 7 / Pok. 21

tel.(52) 340 84 26
(52) 340 84 40
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
inż.
Goszczyk-Kwiecień Jolanta
referent tech.
bud. 3.1/pok.149
tel. (52) 374-99-60
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Główne kierunki działalności naukowo – badawczej

 • Badania ekosystemów wodnych,
 • Badania osadów dennych zbiorników wodnych,
 • Hydrobiologiczna ocena stanu ekologicznego ekosystemów wodnych,
 • Badania przebiegu samooczyszczania wód powierzchniowych,
 • Ekologia siedlisk zasolonych,
 • Monitoring przyrody (koordynacja na poziomie krajowym),
 • Ochrona przyrody (projekty planów zadań ochronnych dla obszarów NZK),
 • Taksonomia i zoogeografia (Cd. Carabidac),
 • Modelowanie i prognozowanie jakości wód,
 • Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • Zagadnienia ekonomiki kształtowania i ochrony środowiska,
 • Źródła finansowania inwestycji proekologicznych,
 • Termodynamika i fizykochemia zjawisk powierzchniowych,
 • Ryzyko, zarządzanie ryzykiem,
 • Koncepcja rekultywacji terenów zdegradowanych i ekosystemów.
 • badanie efektywności i niezawodności systemów grzewczych i wentylacyjnych,
 • wykorzystanie osadów ściekowych w procesie współspalania z biomasą,
 • odnawialne źródła energii (OZE),
 • prognozowanie zużycia wody w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz   obiektach użyteczności publicznej,
 • analiza strat wody w systemach wodociągowych,
 • ocena niezawodności funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenach zurbanizowanych,
 • pomiary i obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne,
 • badania komór rozprężnych między kanałami ciśnieniowymi a grawitacyjnymi, projektowanie wyciągów gazów za pomocą urządzeń hydraulicznych,
 • badania przyczyn, przebiegu i skutków ekstremalnych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych,
 • modelowanie hydrodynamiczne kanalizacji deszczowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 • optymalizacja projektowania i analiza działania sieci kanalizacji deszczowej przy wykorzystaniu modelowania komputerowego,
 • badania chemiczne wody i ścieków
Oferta usługowa
 • Analiza ekosystemów (zwłaszcza wodnych) i ich elementów,
 • Badania monitoringowe środowiska,
 • Analiza i ocena instrumentów ekonomicznych, rynkowych i administracyjno- prawnych stosowanych
  w ochronie środowiska,
 • Modelowanie i kształtowanie ekosystemów,
 • Przeprowadzanie systemowej waloryzacji przyrodniczej,
 • Określenia warunków konserwatorskiej ochrony przyrody,
 • Fizyko-chemiczne badania laboratoryjne, hydrobiologiczne,
 • Analizy laboratoryjne wód i osadów,
 • Opracowywanie programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami dla jednostki samorządu terytorialnego,
 • Opracowanie i nadzór nad wdrożeniem nowych metod gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi,
 • Opracowanie raportów oddziaływania na środowisko dla inwestycji,
 • Analizy możliwości lokalizacji inwestycji w energetyce odnawialnej (farmy wiatrakowe, farmy fotowoltaiczne),
 • Koncepcja zabezpieczeń składowisk odpadów przemysłowych,
 • Badania klimatu akustycznego,
 • Laboratorium chemiczne( dostosowane do analizy standardowej i instrumentalnej), hydrobiologiczne.
 • Badanie jakości powietrza w pomieszczeniach,
 • Badanie efektywności istniejących instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • Badania efektywności elementów systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • Ekspertyzy, opinie i opracowania dotyczące instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej oraz instalacji grzewczej
 • Weryfikacja dokumentacji technicznej w zakresie instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, instalacji grzewczej
 • Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej dla różnych typów obiektów
 • Opracowywanie audytów energetycznych
 • Sporządzanie dokumentacji projektowych w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • Opracowanie operatów wodnoprawnych w zakresie odprowadzania wód opadowych,
 • Sporządzanie opinii dotyczących oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • Opracowanie opinii i ekspertyz budowlanych w zakresie inżynierii sanitarnej,
 • Pomiary stężenia gazów w obiektach komunalnych (przepompownie, komory rozprężne, studnie kanalizacyjne)
 • Badania laboratoryjne wody i ścieków

Przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry

 • Technologia informacyjna
 • Biologia i ekologia
 • Ochrona środowiska
 • Ochrona powietrza
 • Teoria systemów
 • Gospodarka odpadami
 • Fizykochemia środowiska naturalnego
 • Podstawy monitoringu środowiska
 • Monitoring środowiska
 • Alternatywne źródła energii
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Inżynieria środowiska
 • Chemia
 • Bioróżnorodność
 • Procedury oceny oddziaływania na środowisko
 • Hydrobiologia
 • Ekonomika ochrony środowiska
 • Monitoring przyrody ożywionej
 • Monitoring powierzchni ziemi
 • Monitoring powietrza atmosferycznego
 • Techniki rekultywacji i naturalizacji
 • Ekologia krajobrazu
 • Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Monitoring wód
 • Toksykologia środowiska
 • Seminarium dyplomowe
 • Termodynamika techniczna
 • Ciepłownictwo i ogrzewnictwo
 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Centrale i węzły cieplne
 • Sieci i centrale ciepłownicze
 • Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe
 • Instalacje gazowe
baner-staz na start 262
JG RODO WBAiIS
JG Facebook v3
JG_Konkursy_WBAiIS
JG pomoc dla amelii 4
JG_v1_Konferencje
modul_niepelnosprawni
JG_Podyplomowe_v3jpg
usosweb
modul_wyszukiwarka

Nawigacja

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.