Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

wydzia

KATEDRA GEOMATYKI, GEOTECHNIKI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

KATEDRA GEOMATYKI, GEOTECHNIKI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
85-796 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7
Kierownik Katedry: dr hab. inż. Janusz Kwiecień, prof. nadzw. UTP

sat-gis.utp.edu.pl

ZAKŁAD GEOMATYKI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Budynek 2.2 pok. 206, 207, 208, 209, 210, 212, 214

(52) 340-81-83 / (52) 340-86-17 / email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Janusz Kwiecień, prof. nadzw. UTP

Skład Osobowy

Tytuł naukowy
Imię i nazwisko
Stanowisko

Zajmowany pokój

Tel.
Faks
Adres e-mail

Godziny konsultacji

dr hab. inż.
Janusz Kwiecień
prof. nadzwyczajny UTP

pok. 209 / bud. 2.2

Tel. (52) 340-84-82
Faks (52) 340-86-17
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Środa 10-12

dr inż.
Adam Bujarkiewicz
adiunkt

pok. 206 / bud. 2.2

Tel. (52) 340-86-39

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poniedziałek 12-14
dr inż.
Małgorzata Krajewska
adiunkt

pok. 210 / bud. 2.2

Tel. (52) 340- 81-28

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wtorek 10-12
dr inż.
Łukasz Kumor
adiunkt
pok. 202/bud. 2.2 tel. (52) 340-81-57 Wtorek (pod kreską) 10-12, Wtorek (nad kreską) 8:30-10:30
dr inż.
Marcin Malinowski
adiunkt

pok. 209 / bud. 2.2

Tel. (52) 374-99-30

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Czwartek 11-13
dr inż.
Elżbieta Piotrowska
adiunkt

pok. 214 / bud. 2.2

Tel. (52) 340-81-67

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wtorek 12-14
dr inż.
Kinga Szopińska
adiunkt
pok. 210 / bud. 2.2

Tel. (52) 340-81-09

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Czwartek 8:30-10
dr inż.
Jacek Sztubecki
adiunkt

pok. 209 / bud. 2.2

Tel (52) 374-99-30

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Środa 12-14
dr inż.
Małgorzata Sztubecka
adiunkt

pok. 212 / bud. 2.2

Tel. (52) 374-99-42

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poniedziałek 12-14
mgr
Agnieszka Dębczyńska
specjalista

pok. 209 / bud. 2.2

Tel. (52) 340-81-83

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

ZAKŁAD GEOTECHNIKI

Budynek 2.2 pok. 201 - 205

Tel. (52) 340 84 08 Tel./fax. (52) 340 85 87 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Maciej Kumor prof. UTP

Skład Osobowy

Tytuł naukowy
Imię i nazwisko
Stanowisko

Zajmowany pokój

Tel.
Faks
Adres e-mail
Godziny konsutlacji
dr hab. inż.
Maciej Kumor
profesor nadzw. UTP
pok. 205 / bud. 2.2
tel. (52) 340-84-08
tel./fax. (52) 340-85-87
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wtorek 10-12
dr inż.
Andrzej Zawalski
starszy wykładowca
pok. 201 / bud. 2.2
tel. (52) 340-84-07
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wtorek (pod kreską) 14-16
dr inż.
Aleksandra Gorączko
adiunkt

pok. 203 / bud. 2.2

tel. (52) 340-81-87
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Poniedziałek 12-13:30
dr inż.
Szymon Topoliński
adiunkt

pok. 202 / bud. 2.2

tel. (52) 340-81-57
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wtorek 8-10
dr inż.
Magdalena Lachowicz
adiunkt

pok. 208 / bud. 2.2

tel. (52) 340-85-24
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr inż.
Zbigniew Woziwodzki
specjalista
pok. 219/220 Hala Technologiczna
tel. (52) 340-87-69
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr inż.
Agnieszka Brak
referent techniczny
pok. 205 / bud. 2.2
tel. (52) 340-84-08
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

ZAKŁAD GEOMATYKI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Główne kierunki działalności naukowo – badawczej
 • Systemy Informacji Przestrzennej
 • Automatyzacja pomiarów geodezyjnych
 • Geodezja satelitarna i nawigacja
 • Analizy akustyczne środowiska
 • Ekonomika budownictwa
 • Gospodarka przestrzenna
 • Wycena nieruchomości

Oferta usługowa

Systemy Informacji Przestrzennej w zarządzaniu zasobami przestrzeni:

 • budowa komputerowych systemów (GIS) wspomagających zarządzanie na poziomie miasta, gminy i regionu,
 • projektowanie baz danych,
 • tworzenie aplikacji w postaci graficznych interfejsów w środowisku CAD i Windows do zarządzania bazami danych (Oracle, MS SQL Server),
 • tworzenie aplikacji typu WebGIS.

Pozyskiwanie danych przestrzennych:

 • monitoring geodezyjny konstrukcji inżynierskich,
 • monitoring satelitarny (GPS, teledetekcja),
 • nawigacja satelitarna. 

  Prace badawczo-wdrożeniowe, projektowe i ekspertyzy dotyczące:

 • systemów Wspomagania Dowodzenia (SWD) dla służb ratowniczych,
 • systemu Nawigacji Floty Pojazów z wykorzystaniem techniki GNSS/INS,
 • wyznaczania przemieszczeń i odkształceń konstrukcji inżynierskich obiektów mostowych, budynków, kominów przemysłowych, fundamentów,
 • badania geometrii obiektów iichj stałości w czasie z dokładnością poniżej 0,3 mm,
 • pomiarów realizacyjnych budowli i konstrukcji,
 • analiz i ocen efektywności procesów inwestycyjnych,
 • pomiarów i analiz akustycznych środowiska,
 • wykonanie strategicznych map akustycznych,
 • wycen nieruchomości dla celów sprzedaży, kredytowania, wywłaszczeń, przekształceń własnościowych, sądowych, naliczania opłat i inne,
 • wycen przedsiębiorstw dla celów przekształceń własnościowych, kredytowania, ubezpieczeń i innych,
 • analiz ekonomicznych dotyczących wyboru funkcji obszaru przy sporządzaniu planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.
ZAKŁAD GEOTECHNIKI
Główne kierunki działalności naukowo – badawczej
 • Badania gruntów i podłoży ekspansywnych
 • Innowacyjne metody wzmocnienia podłoży organicznych
 • Wytrzymałość i odkształcalność gruntów słabonośnych i antropogenicznych
 • Metody identyfikacji parametrów geotechnicznych nasypów budowlanych
 • Badania efektów wzmocnienia nasypów budowlanych formowanych metodami zagęszczania dynamicznego
 • Problemy tiksotropii gruntów
 • Identyfikacji deformacji mikrostrukturalnych gruntów stabilizowanych spoiwami

Oferta usługowa

 • Wszelkie badania geotechniczne gruntów budowlanych, laboratoryjne, polowe,
 • Ocena przydatności podłoża gruntowego do posadowienia obiektów,
 • Opinie i ekspertyzy geotechniczne,
 • Określanie kategorii geotechnicznych obiektów,
 • Projekty geotechniczne,
 • Dokumentacje geotechniczne i geologiczno-inżynierskie,
 • Nadzory geotechniczne, projekty odwodnień budowlanych,
 • Nietypowe badania i analizy geotechniczne dla potrzeb inżynierii środowiska i budownictwa.
 • Pracujemy w systemie Eurokod -7.

Przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry

 • Budowle geotechniczne w drogownictwie
 • Dokumentacja i prace geodezyjne w procesie inwestycyjnym
 • Ekonomika budownictwa
 • Ekonomika procesu inwestycyjnego
 • Fundamentowanie
 • Fundamentowanie II
 • Geodezja
 • Geodezja drogowa
 • Geodezja i fotogrametria
 • Geoinformacja w projektowaniu urbanistycznym
 • Geologia
 • Geotechnika i stabilizacja podłoży
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka przestrzenna
 • Interdyscyplinarne seminarium dla doktorantów
 • Kartografia tematyczna
 • Matematyka
 • Mechanika gruntów
 • Mechanika gruntów i fundamentowanie
 • Mechanika gruntów i fundamentowanie II
 • Metodologia projektowania inwestycji infrastrukturalnych
 • Metody doświadczalne w geotechnice 
 • Ochrona przed hałasem i wibracjami
 • Planowanie przestrzenne
 • Podstawy ekonomiki inwestycji
 • Podstawy gospodarki nieruchomościami
 • Pomiary inżynierskie
 • Pośrednictwo nieruchomościami
 • Prawo w inżynierii środowiska
 • Seminarium dyplomowe 
 • Specjalistyczne zagadnienia fundamentowania
 • Systemy informacji przestrzennej
 • Systemy informacji przestrzennej II
 • Technologia informacyjna
 • Wycena nieruchomości
 • Wystąpienia publiczne. Seminarium interdyscyplinarne
 • Zarządzanie infrastrukturą techniczną
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Advanced Surveying and Mapping Technology (WIM – CAE)
 • Geodesy (ERASMUS)
 • Geoinformation in Urban Design (ERASMUS)
 • Geotechnical Engineering Fundamentals (ERASMUS)
 • GIS (WIM – CAE)
 • Noise and Vibration Protection (ERASMUS)
 • Soil Mechanics (ERASMUS)
 • Spatial Information Systems (ERASMUS)
 • Surveying Road (ERASMUS)

 

pok. 208 / bud. 2.2

JG_Konkursy_WBAiIS
JG_modul_rekrutacja_2017_2018
JG_v1_Konferencje
modul_niepelnosprawni
JG_Podyplomowe_v3jpg
usosweb
modul_wyszukiwarka

Nawigacja

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.